Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης νεοαναγειρόμενων κτιρίων, με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τμ., για τα οποία η αίτηση για έκδοση οικοδομικής αδείας στα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία υποβάλλεται μετά την 1η Οκτωβρίου 2010. Επιπλέον παρέχονται συμβουλές για τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον αρχικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου με γνώμονα τις αρχές της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και τη δημιουργία «έξυπνων» και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων.


Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης τόσο για τα υφιστάμενα κτιρία με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τμ που ανακαινίζονται ριζικά, όσο και για τις μεταβιβάσεις (αγοραπωλησίες) και ενοικιάσεις (μισθώσεις) των ακινήτων όλων των κατηγοριών.


Ενεργειακή αναβάθμιση, ανακαίνιση και ανακατασκευή του ακινήτου σας με ολοκληρωμένες προτάσεις και προτεινόμενες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας:

  • i. χάρη στο εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και το δίκτυο προμηθευτών που διαθέτουμε
  • ii. μέσω πρότυπων συστημάτων προσομοίωσης και με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση

έτσι ώστε το ακίνητο σας να πετύχει την ενεργειακά πιο αποδοτική, άρτια τεχνική και οικονομικά εφικτή λύση. Επίσης σας παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» του ΥΠΕΚΑ, παρέχοντάς σας πληροφορίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας και τους τρόπους επιδότησης. Ορισμένες ενδεικτικά από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι οι εξής:

Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων όλων των κατηγοριών με νέα προφίλ σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές & ειδικά σχεδιασμένα να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

Ενεργειακή θωράκιση του κέλυφους του κτιρίου με τη χρήση προηγμένων συστημάτων εξωτερικής & εσωτερικής θερμομόνωσης.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Αντικατάσταση παλιών συστημάτων θέρμανσης – λεβήτων & συστημάτων κλιματισμού με σύγχρονα συστήματα θέρμανσης & ψύξης τελευταίας τεχνολογίας και περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης.

Εγκατάσταση εναλλακτικών μορφών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών θέρμανσης, του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και της ψύξης κτιρίων. Τέτοιες μορφές αποτελούν η χρήση φυσικού αερίου, τα Ενεργειακά Τζάκια, οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας και η εκμετάλλευση της Ηλιακής ενέργειας (εκτός από τους συμβατικούς τρόπους, όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες) με τη χρήση νέων σύγχρονων ηλιακών συλλεκτών ενιαίου πλαισίου