Μέσα από μία ανερχόμενη πορεία 35 χρόνων, η εταιρεία μας ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1975 ως ατομική επιχείρηση και επεκτάθηκε με την πάροδο των ετών για να καταλήξει στη σημερινή της μορφή. Eιδικεύεται στην μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην υψηλή αισθητική και στο καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα σε συνεργασία με τους αναθέτοντες φορείς του δημόσιου τομέα δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων έργων με τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση της κοινωνικής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο. Η anais constructions διαθέτει αποτελεσματική λειτουργική οργάνωση, υψηλή φερεγγυότητα και διαχρονική άνοδο του κύκλου εργασιών και των οικονομικών μεγεθών της. Μάλιστα η εταιρεία μας συμπορεύεται πλήρως με τις νέες απαιτήσεις της αγοράς σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, εξοικονόμησης ενέργειας, χρήσης ήπιων τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σύγχρονα κτίρια με βασικό στόχο την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η δημιουργία σύγχρονων, «έξυπνων» και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων βασισμένα στις πιο σύγχρονες αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και το σεβασμό στο περιβάλλον.

Η εδραίωση μας ως ηγετική ομάδα στο χώρο των «έξυπνων» και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων, η διατήρηση της αξιοπιστίας του αγοραστικού κοινού και η γιγάντωση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.